psychiatra śląsk psycholog śląsk
psychiatrasląsk psycholog śląsk
REGON 240725792 NIP 9691498839
Nr RWDPL 000000237161
 
Nr konta PKO BP 83 1020 3714 0000 4202 0412 5209
 
 
 
 
 

Centrum Zdrowia Psychicznego 

SENS-MED Kosiak sp. j.psychiatra śląsk psycholog śląsk

Rejestracja telefoniczna: +48 723 727 072

Rejestracja on-line: kontakt@sens-med.pl

ONLINE

+48 723 727 072

REJESTRACJA 

psychiatra śląsk psycholog śląsk
30 marca 2022

Choroba afektywna dwubiegunowa 

Choroba afektywna dwubiegunowa to zaburzenie charakteryzujące się występowaniem conajmniej dwóch epizodów chorobowych z wyraźnie zaburzonym nastrojem i aktywnością. Może objawiać się w postaci podwyższenia nastroju, wzmożonej energii i aktywności (hipomania lub mania) albo obniżenia nastroju oraz energii i aktywności (depresja). Do zaburzeń dwubiegunowych zalicza się również nawracające epizody hipomanii lub manii.

 

Czym jest hipomania

 

Hipomania to zaburzenie, które cechuje dłużej utrzymujące się wzmożenie nastroju, zwiększenie energii i aktywności oraz zazwyczaj wyraźnie wzmożone samopoczucie dotyczące wydolności fizycznej i psychicznej. 

 

Charakterystyczne objawy hipomanii:

 

 • zwiększona liczba kontaktów z otoczeniem
 • gadatliwość, spoufalanie się
 • wzmożenie popędu seksualnego
 • zmniejszona potrzeba snu

 

Nasilenie tych objawów zazwyczaj nie zaburza w sposób poważny zdolności do pracy i nie jest przyczyną odrzucenia przez otoczenie. 

 

Zamiast często występującej dobrodusznej towarzyskości pojawiać się może drażliwość, zarozumiałość, zachowania prostackie.

Zaburzeniom nastroju i zachowania nie towarzyszą omamy ani urojenia.

 

Mania bez objawów psychotycznych to stan, w którym wzmożenie nastroju jest nieadekwatne do sytuacji pacjenta i może zmieniać się od beztroskiej dobroduszności (jowialności) do niekontrolowanego podniecenia. Bardzo dobremu samopoczuciu towarzyszy wzmożona energia prowadząca do nadmiernej aktywności, wielomówność, zmniejszona potrzeba snu. 

 

U chorego występują trudności w utrzymaniu uwagi oraz znaczne roztargnienie. Samoocena jest wyraźnie zawyżona z ideami wielkościowymi i dużą pewnością siebie. Choremu brakuje normalnych zahamowań w kontaktach społecznych, co może być przyczyną zachowań lekkomyślnych, nierozważnych, nieadekwatnych do sytuacji, niezgodnych z charakterem pacjenta.

 

Mania z objawami psychotycznymi to stan, w którym oprócz objawów i cech wymienionych w manii występują urojenia (zwykle wielkościowe) lub omamy (są to zazwyczaj głosy skierowane wprost do pacjenta), albo też podniecenie, wzmożona aktywność ruchowa i gonitwa myśli. Mogą one osiągać tak skrajne nasilenie, że pacjenta nie można zrozumieć, ani nawiązać z nim rzeczowego kontaktu. Objawy psychotyczne mogą być zgodne lub niezgodne z nastrojem. Może wystąpić również zahamowanie w przebiegu manii.

 

Czym jest epizod depresyjny

 

W typowych łagodnych, umiarkowanych lub ciężkich epizodach depresyjnych pacjent cierpi z powodu obniżenia nastroju, ubytku energii, zmniejszenia aktywności. Zmniejszone jest odczuwanie przyjemności, zakres zainteresowań i koncentracja są obniżone, często pojawia się znaczne zmęczenie, nawet po małym wysiłku. 

 

Sen jest zwykle zaburzony, apetyt obniżony. Samoocena i pewność siebie są niemal zawsze zmniejszone, nawet w łagodnych stanach depresyjnych pojawiają się idee winy i małej wartości. 

 

Obniżenie nastroju nie ulega większym zmianom w kolejnych dniach, jest niezależne od bieżących wydarzeń, mogą mu towarzyszyć tzw. objawy somatyczne:

 

 • utrata zainteresowania przyjemnością i obniżenie zdolności do jej przeżywania
 • wczesne budzenie się (kilka godzin wcześniej niż zwykle)
 • narastanie depresji w godzinach porannych 
 • wyraźne zahamowanie psychoruchowe 
 • pobudzenie ruchowe 
 • utrata apetytu 
 • ubytek masy ciała
 • utrata libido

 

W zależności od liczby i nasilenia objawów epizod depresyjny można określić jako łagodny, umiarkowany lub ciężki.

 

W łagodnym epizodzie depresji zazwyczaj występują dwa lub trzy z wyżej wymienionych objawów. Pacjent jest z tego powodu zaniepokojony i zwykle jest w stanie podołać większości swoich obowiązków.

 

W umiarkowanym epizodzie depresji zazwyczaj występują cztery lub więcej z opisanych wyżej objawów, a pacjent może mieć duże trudności z wykonywaniem codziennych obowiązków.

 

Ciężki epizod depresji, bez objawów psychotycznych to taki, w którym kilka z wyżej wymienionych objawów osiąga znaczne nasilenie i jest źródłem przygnębienia. Typowa jest utrata poczucia własnej wartości, niska samoocena i poczucie winy. Często pojawiają się myśli i próby samobójcze, zazwyczaj występuje też szereg objawów somatycznych.

 

Ciężki epizod depresji, z objawami psychotycznymi występuje wtedy, gdy do epizodu ciężkiego dołączają  omamy, urojenia, zahamowanie psychoruchowe lub osłupienie uniemożliwiające wykonywanie podstawowych codziennych czynności. Stan ten może zagrażać życiu w związku z ryzykiem samobójstwa, odwodnieniem lub głodowaniem. Treść omamów i urojeń może, ale nie musi być zgodna  z obniżonym nastrojem.