INFORMACJA DLA PACJENTÓW

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO SENS-MED KOSIAK SP. J.

 

  Centrum Zdrowia Psychicznego SENS-MED Kosiak sp.j., rejestrując pacjenta bierze na siebie odpowiedzialność za udostępnione nam Wasze dane osobowe. Pragniemy Was, naszych pacjentów zapewnić, iż zarówno pod działaniem 10 maja 2018 Dz.U.2018 poz. 1000, oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku, zwanego potocznie RODO, Centrum przykłada bardzo dużą uwagę do ochrony Waszych danych osobowych.  

 

  Pragniemy poinformować Was iż:

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Centrum Zdrowia Psychicznego SENS-MED Kosiak sp.j., 44-100 Gliwice ul. Lelewela 4/2, KRS: 0000282453, REGON: 240725792

 

Wasze dane osobowe pozostają w naszej dyspozycji w związku z wypełnianiem przez nas obowiązku zarządzania zasobami Centrum. Podstawę prawną ich gromadzenia i przetwarzania regulują zapisy RODO art.6 ust. Lit. a, art. 6 ust. 1 lit, b., oraz art. 6 ust. 1 lit. f.   

 

Wasze dane osobowe pozostają tylko i wyłącznie w naszych bazach danych, zarówno papierowych jak i elektronicznych i nie podlegają one przekazaniu innym podmiotom ani osobom postronnym z wyjątkiem:

przypadku opisanego w art. 6 ust. 1 lit f RODO - „prawnie uzasadnione interesy Administratora np. dochodzenie roszczeń wynikających z umowy”).  

 

jeżeli zleconą przez Was usługę realizuje firma zewnętrzna, to przed jej realizacją, firma ta zawiera z Administratorem (Centrum) tzw. umowę powierzenia. Umowa ta nakłada na tą firmę takie same obowiązki ochrony danych osobowych co przepisy RODO na Administratora. 

 

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum przez cały okres obowiązywania umowy, a także później, do zakończenia ewentualnych roszczeń lub innych powodów wynikających z innych przepisów prawa. 

 

Pamiętajcie również, iż jako nasi pacjenci macie prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprawdzenia, sprostowania, żądania ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia.  

 

Macie również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

Przekazywanie nam swoich danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, a ich niepodanie może spowodować, iż nie będziemy mogli wywiązać się z leczenia. 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub problemów z ochroną danych osobowych oraz przepisów RODO prosimy kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych Centrum pod adresem mailowym: kontakt@sens-med.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONLINE

+48 723 727 072

REJESTRACJA 

psychiatra śląsk psycholog śląsk
psychiatra śląsk psycholog śląsk
psychiatrasląsk psycholog śląsk
REGON 240725792 NIP 9691498839
Nr RWDPL 000000237161
 
Nr konta PKO BP 83 1020 3714 0000 4202 0412 5209
 
 
 
 
 

Centrum Zdrowia Psychicznego 

SENS-MED Kosiak sp. j.psychiatra śląsk psycholog śląsk

Rejestracja telefoniczna: +48 723 727 072

Rejestracja on-line: kontakt@sens-med.pl