psychiatra śląsk psycholog śląsk
psychiatrasląsk psycholog śląsk
REGON 240725792 NIP 9691498839
Nr RWDPL 000000237161
 
Nr konta PKO BP 83 1020 3714 0000 4202 0412 5209
 
 
 
 
 

Centrum Zdrowia Psychicznego 

SENS-MED Kosiak sp. j.psychiatra śląsk psycholog śląsk

Rejestracja telefoniczna: +48 723 727 072

Rejestracja on-line: kontakt@sens-med.pl

ONLINE

+48 723 727 072

REJESTRACJA 

psychiatra śląsk psycholog śląsk
03 września 2022

Ciałopozytywność

Ciałopozytywność często postrzegana jest jako usprawiedliwianie się osób otyłych, jako promocja otyłości. Takie podejście świadczy jednak o całkowitej nieznajomości tego pojęcia. Czym więc jest cialopozytywność?

 

To ruch społeczny mający na celu zapobieganie dyskryminacji osób otyłych, osób o nienormatywnych ciałach, osób o ciałach nie mieszczących się w powszechnie przyjętych kanonach. To ruch walczący o równe prawa, a więc o możliwość zakupu wygodnych i pasujących ubrań, o adekwatną opiekę zdrowotną (jak Pan/Pani schudnie to dolegliwości znikną versus przeprowadzenie właściwego procesu diagnostycznego), o możliwość istnienia w przestrzeni publicznej, podróżowania, uprawiania sportu, znalezienia zatrudnienia na prawach obowiązujących ludzi będących w kanonie, o pełnię  życia tu i teraz w ciele, które aktualnie posiadamy.

 

Ciałopozytywność to nie pokazywanie fałdek i cellulitu u osób szczupłych, to nie miłość i akceptacja ciała i jego mankamentów, to nie promocja otyłości, nie odnosi się również do zdrowia.

 

To walka o równe prawa.

 

Innym pojęciem, często mylonym z ciałopozytywnością jest ciałoakceptacja. To relacja z ciałem, przekonanie, że wartość człowieka nie zależy od ciała w którym żyje, to przekonanie, że nie należy oceniać ludzi przez pryzmat ciała, to przekonanie, że ciało jest dobre bez względu jak wygląda. Jak mówi jedna z propagatorek ciałoakceptacji i ciałopozytywności Aleksandra Kisiel: "ciało to narzędzie, nie ozdoba", szczęście nie równa się szczupłość.

 

Trzeba również pamiętać, że otyłość to choroba wieloczynnikowa, nie zależy tylko od samokontroli, chęci do trzymania diety i aktywności fizycznej lub jej braku. szczególnie krzywdzące jest mówienie o promocji otyłości, bo przecież nikt nie wybierze choroby tylko dlatego, że osoby z otyłością mogą żyć w społeczeństwie na równych prawach z innymi. Również przeciwieństwo promocji czyli piętnowanie osób otyłych w imię fałszywego przekonania, że "to dla ich dobra" nie przynosi pozytywnych efektów. Osoby otyłe doskonale zdają sobie z tego sprawę, nie jest im potrzebna taka pomoc.

 

Czy ciałopozytywność i ciałoakceptacja są ważne?

 

W mojej ocenie bardzo. Ciało zmienia się w ciągu życia zarówno fizjologicznie jak i również w wyniku różnych przeżywanych zdarzeń, chorób itp. Jego wygląd nie powinien wpływać na samoocenę, wartość, kompetencje czy możliwość normalnego funkcjonowania osobistego, społecznego czy zawodowego.

 

Temat ciałopozytywnosci nie dotyczy tylko osób otyłych, dotyczy również osób z różnymi niepełnosprawnościami, którzy z powodu swoich ciał mogą doznawać dyskryminacji.

 

Magdalena Drozdowska-Kosiak

Psychiatra w Sens-Med