psychiatra śląsk psycholog śląsk
psychiatrasląsk psycholog śląsk
REGON 240725792 NIP 9691498839
Nr RWDPL 000000237161
 
Nr konta PKO BP 83 1020 3714 0000 4202 0412 5209
 
 
 
 
 

Centrum Zdrowia Psychicznego 

SENS-MED Kosiak sp. j.psychiatra śląsk psycholog śląsk

Rejestracja telefoniczna: +48 723 727 072

Rejestracja on-line: kontakt@sens-med.pl

ONLINE

+48 723 727 072

REJESTRACJA 

psychiatra śląsk psycholog śląsk
12 grudnia 2022

Zespół Munhausena

Zaburzenia pozorowane - zespół Munhausena (F68.1 Zamierzone wytwarzanie lub naśladowanie objawów czy niewydolności fizycznych lub psychicznych).

 

Nazwa "Zespół Münchhausena" pochodzi od nazwiska niemieckiego żołnierza Barona von Münchhausena, który podróżował po świecie i opowiadał o swoich  nierzeczywistych przygodach. W 1951 roku Richard Asher zastosował ten termin do osób „podróżujących” ze szpitala do szpitala, które doszukiwały się różnego rodzaju chorób.

 

Zaburzenie pozorowane to zaburzenie przejawiające się zgłaszaniem fikcyjnych objawów albo czynnym ich wywoływaniem w celu wejścia w rolę osoby chorej i korzystanie z pomocy służby zdrowia.

 

Zachowania te mają charakter świadomy, co zbliża to zaburzenie do symulacji, ale istnieją między tymi zjawiskami istotne różnice. Symulacja nie jest zaburzeniem – osoby symulujące choroby są świadome zarówno swojego postępowania jak i celów, które chcą zrealizować.

 

Zaburzenia pozorowane słusznie zaliczane są do zaburzeń – osoby z tym syndromem też świadomie wprowadzają otoczenie w błąd, ale nie są świadome powodujących nimi wewnętrznych motywów.

 

Uważa się, że tymi nieświadomymi motywami są: chęć uzyskania społecznej gratyfikacji , pragnienie uzyskania kontroli nad otoczeniem  oraz, prawdopodobnie, potrzeba zaspokojenia agresji, która w tym wypadku zwrócona jest w znaczniej mierze przeciwko własnemu ciału.

 

Oczywiście tego rodzaju patologiczne zachowania mogą wystąpić u osoby ze szczególnym typem osobowości wiążącej się zwłaszcza z cechami narcystycznymi

 

Każda z osób z zaburzeniami pozorowanymi  może prezentować inne objawy, inne choroby. Objawy mogą być zmyślone albo aktywnie wytwarzane. Częstymi sposobami wywołania objawów i dolegliwości są: wstrzykiwanie albo połykanie substancji toksycznych, nieuzasadnione zażywanie leków, jątrzenie ran i manipulacje związane z układem moczowym.

 

Częstymi objawami są bóle, gorączka, wymioty, krwawienia, drgawki. U wielu osób dochodzi do poważnych i wielokrotnych zabiegów  chirurgicznych, którym te osoby sprzyjają i do nich dążą. Nie jest rzadkie fałszowanie dokumentacji medycznej.

 

Zastępczy zespół Münchhausena (ang. Münchhausen sydrome by proxy) dotyczy wywołania objawów opisanych powyżej przez inną osobę „pełnomocnika” nie tylko u siebie, ale również u dzieci.

 

Na zastępczy zespół Münchhausena cierpią najczęściej matki, które albo wzmacniają istniejące dolegliwości albo wywołują objawy w identyczny sposób, jak w przypadku zespołu Münchhausena.

 

Etiologia zaburzeń jest słabo znana. Przypuszcza się, że osoby z tym zespołem były w dzieciństwie dziećmi pokrzywdzonymi, przeżywały traumy psychiczne i doświadczyły deprywacji potrzeb.

 

W wyniku tego w życiu dorosłym nie potrafią nawiązać bliskich relacji, są samotne a ich sposobem na społeczną gratyfikację i posiadanie, zazwyczaj zresztą nietrwałych relacji społecznych, są kontakty związane z rolą chorego i aktywnym szukaniem diagnozy i leczenia ich wyimaginowanych chorób.

 

(cytowane za art. z „Synapsis on line” Stanisław Porczyk, specjalista psychiatra Data publikacji: 19.06.2010r, Piśmiennictwo 1. Janas-Kozik M., Albert J., Kresimon E., Stokowacka-Zakrzewska M., Wawrzyniak K. Choroba somatyczna czy zespół Münchhausena z przeniesienia? Choroba matki czy dziecka? Kontrowersje diagnostyczne. Przegląd Lekarski 2007; 64 (supl. 3): 72-75. 2. Kowalik T., Gruszczyński B., Radziszewska A., Gruszczyński W. Przeniesiony zespół Münchhausena. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (4): 363-366.)